Prikaži iskanje
Skrij iskanje

Na zemljevidu trenutno ni prispevkov.

Spletna stran Učilnica v naravi je osrednja predstavitvena točka za izobraževalne in trajnostno naravnane projekte v Dravinjski regiji.

O poligonu

Učni poligon za samooskrbo Dole je zasnova ekovasi v naselju Modraže. Je na meji med občinama Poljčane in Slovenska Bistrica. Na površini nekaj manj kot 1,5 ha so prikazane permakulturne ureditve za pridelavo hrane (gomilaste, visoke, kartonaste in rastoče grede), zemljanka, rastlinjak, naravni wc, sistemi za pridobivanje energije, vode, krmišče divjih živali, zeleno naravno igrišče, peskovnik, hotel za žuželke, dom za pikapolonice, mlaka z mnogimi vodnimi živalmi, zeliščne grede, bajer za padavinsko vodo s travnimi muldami in mongolska hiša jurta.

Izkustveno znanje

Na poligonu so raziskovalne točke za vse stopnje izobraževanja (od predšolske vzgoje do univerzitetnega doktorskega študija) in terenska oprema. Poligon je namenjen pridobivanju izkustvenega znanja o prsteh (analize zemlje), vodah (analize vode), ekosistemih (spoznavanje vegetacije in ekosistemskih storitev), koriščenju obnovljivih virov energije, spoznavanju kroženju vode in večnamenski rabi vodnih virov, spoznavanju koristnih žuželk, talnih živali in odkrivanju novih možnosti za zdravo pridelavo hrane. Raziskovalno izkustveno učenje poteka na učnem poligonu pod strokovnim vodstvom Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Maribor.

Učni poligon za samooskrbo Dole povezuje Dravinjsko dolino v trajnostno regijo. V sodelovanju z lokalnim okoljem, Razvojnim centrom narave, občino Poljčane, Inštitutom za varstvo okolja in drugimi organizacijami izvaja številne projekte opremljanja učnih okolij v Dravinjski dolini in širše po Sloveniji.

Aktualno

Obisk učnega poligona Dole (najava)

  Za obisk učnega poligona Dole se prosim najavite na ana.vovk@um.si ali ana.vovk@gmail.com ali po telefonu 051 622 766. Voden ogled traja 2 uri, cena na osebo je 5 eur. Ogled učnega poligona brez strokovnega vodenja je 3 eur.

  Ponudba učnega poligona Dole za šole, zavode, društva in zainteresirane skupine, posameznike

  • Strokovno vodenje po učnem poligonu za samooskrbo Dole
  • Strokovni ogledi učnih točk po Dravinjski dolini (etnološka učna vas, kraška jama Belojača, rastlinska čistilna naprava Podboč, samostanka učna pot Studenice, Dravinjska ekosistemska učna pot, učni poligon za ekoremediacije Modraže)
  • Izobraževanje za trajnostni razvoj – Razvojni center narave
  • Programi za družine: zasnova permakulturnega vrta
  • Ogled centrov ponovne uporabe in spoznavanje socialnih podjetij v Rogaški Slatini in Tepanju
  • Ogled turistične kmetije Lipa pod goro in permakulturne kmetije Zorjan v občini Slovenska Bistrica
  • Ogled učilnice v naravi v Strnišču v občini Kidričevo (od septembra 2013 naprej)
  • Izobraževalna infrastruktura v občini Poljčane
  • Izobraževalna infrastruktura v občini Makole
  • Izobraževalna infrastruktura v občini Majšperk

  PDF gradiva

  Video in foto reportaže iz učnega poligona Dole

  Permakulturni poligon: postavitev jurte
  Permakulturni poligon: prvo sajenje drevja

  Prijava na programe in dodatne informacije

  Preko e-pošte: ana.vovk@um.si