Prikaži iskanje
Skrij iskanje

Na zemljevidu trenutno ni prispevkov.

Velik del občine Poljčane spada pod območje Natura 2000. Župan v prispevku razlaga, kako izkoriščajo naravne danosti in jih vključujejo v projekte. Predstavljen je tudi Razvojni center narave, ki bo povezoval naravno in kulturno dediščino ter turizem v občini.

Videoreportaža

Panoramske slike

Video transkript

V občini Poljčane se zavedajo, da preko širjenja zavesti o okolju, ekoremediacijskih pristopih in samem varovanju narave, tudi promovirajo domače kraje. Zato so se med prvimi v Sloveniji lotili inovativnih projektov, med katere sodi tudi izobraževalni poligon.

Stanislav Kovačič, župan občine Poljčane: Intenzivno smo se torej lotili varovanja našega okolja, kar je logična posledica tega, da pač imamo šestdeset procentov površin občine Poljčane v Naturi 2000. Zato je seveda to Naturo 2000 potrebno izkoristiti kot prednost, jo umestiti v razne projekte in lahko rečem, da smo bili pri tem kar inovativni in doživeli tudi vseslovenske pohvale. V osnovi smo največ vložili v Razvojni center narave, vendar Razvojni center narave ni zgolj stavba, ki smo jo fizično usposobili za delovanje bodočega javnega zavoda, ampak je sklop projektov, ki se na to navezujejo – gre za to, da smo v letošnjem letu že napravili dve rastlinski čistilni napravi – z ustreznima  kanalizacijama –  v Podboču in v Krasni, da bomo v naslednjem letu usposobili še dva objekta – bivšo staro šolo v Studenicah kot geomorfološki center in stavbo v Zgornjih Poljčanah, nekdanjo kovačnico, za center narave v smislu ohranjanja krajinskega parka Boč.

Klavdija Majer, občina Poljčane, vodja projekta: V tem centru bi obiskovalci dobili informacije o naravni dediščini doline Bele in o kulturni dediščini tega območja. Hkrati bi lahko v tej stavbi pekli kruh in se srečali z načinom življenja naših prednikov na tem območju.

Vzpostavljena bo tudi dravinjska učna pot, ob kateri bodo štiri info točke in opazovalnica za ptice. Info točke bodo seznanjale z zakladi in značilnostmi dravinjske doline, reke Dravinje in krajinskega parka Boč.

Klavdija Majer, občina Poljčane, vodja projekta: Obnovljena bo pa tudi samostanska učna pot, kjer bo štirinajst info točk, na katerih bodo obiskovalci pridobili informacije o naravni in kulturi dediščini Studenic.

Klavdija Majer, občina Poljčane, vodja projekta: V tej stavbi bo uprava Razvojnega centra narave, ki bo v naslednjem letu dobil institucionalno obliko javnega zavoda – se pravi bo občina Poljčane ustanovila javni zavod Razvojni center narave, katerega glavni cilj bo povezati naravno in kulturno dediščino občine Poljčane in dati dodatno vrednost turizmu na področju občine Poljčane.

Stanislav Kovačič, župan občine Poljčane: Mi smo že od samega začetka v pripravo teh projektov vključili širši krog ljudi, tako da nekako odražajo njihovo mnenje. Ljudje so se v tem prepoznali, verjamem pa, da bodo ti projekti prinesli v naše kraje tudi možnost boljšega življenja, zaslužka in seveda dejavnosti ljudi, ki bodo vezane na dogajanje okrog tega Razvojnega centra narave.

Objavil Urednik,
Kategorije: Fotoreportaže, Panoreportaže, Poljčane, Videoreportaže | Comments Off

Količina komunalnih odpadkov narašča, kar postaja problem številnih lokalnih skupnosti. V Poljčanah smo posneli reportažo in preverili, kako uspešno je pobiranje komunalnih odpadkov in odlaganje odpadkov v zabojnike v ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov. Dr. Janja Klinčar iz Okoljsko raziskovalnega zavoda Slovenske Konjice je predstavili nov sistem za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo v Poljčanah zaživel prihodnje leto.

Videoreportaža

Video transkript

V Sloveniji in primerjalno na projektnem območju Občine Poljčane je v letu 2009 nastalo povprečno 451 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 1,2 kg na prebivalca na dan. Statistični podatki kažejo, da količine komunalnih odpadkov naraščajo, odpadki pa postajajo problem številnih lokalnih skupnosti. V Občini Poljčane zato izvajajo projekt »minimizacije komunalnih odpadkov in informiranja javnosti«. Trenutno je v občini sistem ločevanja odpadkov naravnan tako, da se pri gospodinjstvih pobirajo mešani komunalni odpadki, postavljeni pa so tudi ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov.

dr. Janja Klinčar, Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice: Ampak opažanja kažejo, da so ti ekološko otoki prepolni, odpadki pa niso ustrezno ločeni. Če pogledamo kar na primeru – tukaj manjkajo frakcije za papir in embalažo. Ker vidimo, da v kanti, kjer naj bi se zbiralo steklo prevladuje embalaža, o steklu ni sledu, v kanti za ostale odpadke pa prevladuje steklo.

V pripravi je zato sistem nadgradnje, in sicer izvorno ločevanje komunalne odpadne embalaže pri gospodinjstvih s sistemom »rumena vreča« (door-to-door), ki ga bodo v Občini Poljčane predvidoma uvedli konec aprila oziroma v začetku maja prihodnje leto.

dr. Janja Klinčar, Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice: To pomeni, da bo vsako gospodinjstvo opremljeno bodisi z vrečami ali zabojniki – stvar dogovora – za ločevanje vse odpadne embalaže. Dosedanje izkušnje kažejo, da ljudje dobro sprejmejo, kajti zavedajo se, da stanje takšno kot je ni v redu, da je treba nekaj ukreniti.

Anketa: Ja, ne bi bilo slabo, če bi se to ločevalo. Jaz tudi doma ločujem odpadke. Vse skupaj ne gre v en koš. – Menim, da je prav, ker jaz že zdaj ločujem, nosim na otok, sicer je daleč, ampak vsake toliko časa, dvakrat tedensko. – Mi že dolgo ločujemo vse in gledamo na okolje.

V Občini Poljčane pričakujejo zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov na 35 odstotkov mase in povečanje recikliranja na 50 odstotkov. Hkrati želijo zmanjšati stroške ravnanja z odpadki in dvigniti raven informiranosti in okoljske ozaveščenosti.

Objavil Urednik,
Kategorije: Poljčane, Videoreportaže | Comments Off

Na občini Sveta Trojica smo pripravili predstavitev projekta »TR-ERM – Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj«.

Sodelovali so:

  • Darko Fras (župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah),
  • Janez Voglar (svetnik Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah),
  • Mag. Janez Kramberger (župan Občine Lenart),
  • Lidija Šipek (Občina Lenart),
  • Darko Škerget (ravnatelj OŠ in vrtec Sveta Trojica),
  • Zmago Kokol (RD Pesnica – Lenart),
  • Jože Ploj (Turistično društvo Sveta Trojica),
  • Prof. ddr. Ana Vovk Korže (UM, Filozofska fakulteta Maribor),
  • Sabina Žampa in Mateja Malek (RISO Zavod).

Fotoreportaža

Videoreportaža

Objavil Urednik,
Kategorije: Fotoreportaže, Sveta Trojica, Videoreportaže | Comments Off