Prikaži iskanje
Skrij iskanje

Na zemljevidu trenutno ni prispevkov.

Učna pot Dolina potočnih rakov se nahaja v Dravinjskih goricah, severno od kraja Modraže, nedaleč od domačije Vouk. Na tem majhnem območju je še danes ohranjen edinstven preplet ohranjene kulturne in naravne krajine. Dolino krasi ohranjen kompleks mokrotnih ekstenzivnih travnikov, bogato strukturiranih gozdnih robov in prelepega nižinskega gozda s potokom.

Manjši potok, ki v več krakih izvira pod domačijo Vovk in se južno od Globokega izliva v Dravinjo, je ohranjen v naravnem stanju in je idealen učni poligon za prikaz naravne dinamike tokočih voda. Tukaj so našle zatočišče ogrožene in zavarovane živalske vrste, kot sta na primer rak koščak (Austropotamobius torrentium) in kačji pastir veliki studenčar (Cordulegaster heros). Za koščaka lahko celo trdimo, da je potok pod domačijo Vouk najboljše življenjsko okolje na širnem območju Haloz in Dravinjskih goric.

Območje vključuje tudi floristično zanimive termofilne travne površine na zahodnem robu območja in gozdne jase ob samem potoku, ki z mlakami in gozdnimi povirji lepo dopolnjujejo pisano paleto najrazličnejših bivališč.

Oglejte si panoramski sprehod po učni poti.

Objavil Administrator,
Kategorije: Panoreportaže, Poljčane, Učna pot po dolini potočnih rakov, Učni poligon Modraže | Comments Off

Komentarji so zaprti.