Prikaži iskanje
Skrij iskanje

Na zemljevidu trenutno ni prispevkov.

Na učnih poligonih v Modražah in Dolah je potekala poletna šola z naslovom “Ureditev ekoremediacijskega poligona v Čatežu”, s pomočjo katere bodo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti prenesli pridobljeno znanje in izkušnje pri snovanju učnih poligonov v območje, kjer nameravajo urediti podoben učni poligon.

Andreja Tomažin, vodja doma Čebelica, je ob tem izpostavila, da ima izobraževanje v naravi izredno velike kvalitetne vrednosti ter da je to dejansko najbolj kvalitetno učenje, kar ga lahko človek doživi v svojem življenju.

Videoreportaža

Video transkript

Udeleženci poletne šole z naslovom “Ureditev ekoremediacijskega poligona v Čatežu”, ki je potekala na učnih poligonih v Modražah in Dolah, so k večni želji po osvajanju novih znanj, tokrat dodali še željo, da bi prenesli znanje in izkušnje pri snovanju učnih poligonov v območje, kjer nameravajo urediti podoben učni poligon.

Prof. ddr. Ana Vovk Korže, vodja projekta Učilnica v naravi: Bistvo poletne šole je, da Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobi območje, kjer bodo lahko izvajali terensko delo, naravoslovne dneve in šolo v naravi, neposredno ob učnem centru. Glede na to, da sam center nima izkušenj, kako se lotiti takšnega projekta, so se odločili, da letošnjo poletno šolo izvedejo v začetku na tem poligonu, da prekopirajo ideje, pristope, didaktična priporočila in določene uporabijo potem v samem centru.

Obstoječa učna poligona v Modražah in Dolah sta kot vzorčna primera vidno navdušila snovalce bodočega učnega poligona v okolici Čateža.

Andreja Tomažin, vodja doma Čebelica, Center šolskih in obšolskih dejavnosti: Sem smo prišli z velikim navdušenjem raziskovanja učnega poligona Modraže in učnega poligona Dole, da raziščemo, se naučimo vse kar se tu da naučiti, da popišemo zadeve in da dobimo nove ideje, kako bomo to znanje, ki ga prejmemo včeraj in danes tukaj, lahko prenesemo v naše območje, kjer bomo v prihodnje želeli ustvarjati učni poligon.

Mateja Podgoršek, urbanistka: Poskušali bomo najti za te rešitve čim bolj primerne lokacije in splesti neko zanimivo zgodbo na tisti konkretni lokaciji.

Namera po ureditvi novega učnega poligona se nedvomno ne bi uspešno razvila brez zavedanja o prednostih izobraževanja v naravi.

Andreja Tomažin, vodja doma Čebelica, Center šolskih in obšolskih dejavnosti: Izobraževanje v naravi ima velike, velike kvalitetne vrednosti, saj tukaj neposredno vsak učenec, kot tudi lahko odrasel, doživlja izkustvene možnosti. Dejansko to je edino in najbolj kvalitetno učenje, kar ga lahko človek doživi v svojem življenju.

Številna nova znanja so udeleženci poletne šole osvajali v naravnem okolju, pod budnim očesom mentorjev.

Mojca Kokot Krajnc, mlada raziskovalka MC ERM: Torej jaz sem imela nalogo, da s svojo skupino najprej predstavim vse vodne vire, ki se nahajajo na poligonu in nato z njimi analiziram kakovost vode vsakega posameznega vodnega vira. Najprej smo določili fizikalne meritve, kjer smo izmerili oziroma določili barvo vode, potem izmerili temperaturo vode, ph vode in potem določili še vonj vode.

Alenka Sajovic, Ekoremediacijski tehnološki center Celje: V moji skupini pa torej študenti spoznavajo princip delovanja rastlinske čistilne naprave. Zaradi tega kot klinične vaje oziroma takšne terenske vaje opravljamo meritve posameznih parametrov na dotoku rastlinske čistilne naprave, na iztoku in te podatke primerjamo z naravnim mokriščem. Z naravnim mokriščem pa ravno zaradi tega, ker vemo, da same rastlinske čistilne naprave kot tak sistem za čiščenje komunalnih odpadnih voda izhaja iz naravnega ekosistema mokrišče oziroma močvirje. Torej sam princip delovanja čiščenja odpadne vode na takem sistemu kot je rastlinska čistilna naprava deluje pod enakim principom, kot se odvijajo procesi v naravnem močvirju.

Jerneja Križan, samostojna strokovna sodelavka MC ERM: Obiskovalci letošnjega raziskovalnega tabora so pri meni oziroma pri delu tukaj v skupinah spoznali značilnosti prsti tukaj na poligonu. Ker je poligon precej razgiban imamo zelo veliko raznolikost prsti tukaj. Zaradi tega bodo dejansko dobili zelo, zelo, zelo zanimive rezultate, ki jih bodo potem skupaj pri samostojnem delu primerjali. Pričakujemo, da se bodo naučili zelo veliko o prsteh, da bodo spoznali vse različne možne prsti, ki se tukaj nahajajo in bodo potem pravzaprav to spoznanje lahko uporabljali pri delu na svojem učnem poligonu, kjer bodo dejansko tudi potem kopali profile prsti in bodo na takšen način spoznali vse značilnosti prsti.

Ob zaključku poletne šole na območju poligonov v Modražah in Dolah navdušenja niso skrivali tudi udeleženci.

Nastja, Sevnica: Danes smo se naučili veliko novega o čiščenju vode. Med drugim smo tudi sami raziskovali kakšna je voda na tem območju, medtem razne sestavine v vodi …

Katja, Šentjernej: Meni je bilo v bistvu najbolj všeč predvsem mentorstvo, ker so vodili te delavnice zelo strokovno podkovani …

Lara, Ljubljana: Meni pa je bila všeč celotna sestava poligona. Kako naučiti v bistvu otroke, mlade in tudi starejše, ali navdušiti za ekoremediacije, kako vzpostavimo ta naravna stanja nazaj.

Bojana, Metlika: Ja, meni so bile tudi vse delavnice danes všeč. Všeč pa mi je kako nazorno je vse prikazano, saj ni v tekstu, kot smo navajeni.

Tadej, Trebnje: No, meni pa je všeč že sama dolina, lepa mirna ter tudi sama sestava poligona, lepo zgleda naravno …

Objavil Administrator,
Kategorije: Učni poligon Modraže | Comments Off