Številne uporabne informacije o prsteh in vegetaciji lahko dobimo že z opazovanjem na terenu, vendar je zgolj opazovanje lahko subjektivno. Zato je pomembno poznati objektivne postopke merjenja lastnosti prsti. Poznavanje lastnosti prsti je vedno pomembnejše ne zgolj zaradi kmetijske rabe prsti, ampak zaradi drugih funkcij, ki jih imajo prsti. Zlasti stopa v ospredje samočistna funkcija, ki omogoča, da se v prsteh ustavljajo in razpadajo posledice vnosov v prsti. Govorimo o ekoremediacijski vlogi prsti, ki postaja pomembnejša kot pridelovalna.

prst

Na Permakultuenem poligonu v Dolah izvajamo:

 • Določanje horizontov v profilu prsti
 • Določanje barve prsti z barvnim atlasom
 • Določanje vlažnosti z otipom
 • Določanje velikosti skeletnih delcev v prsti
 • Merjenje volumskega deleža skeleta v prsti
 • Določanje osnovnih teksturnih razredov
 • Ocenjevanje oblike strukture prsti
 • Merjenje obstojnosti strukturnih agregatov
 • Ocenjevanje prekoreninjenosti prsti
 • Določanje teksturnih razredov
 • Merjenje prisotnosti kalcijevega karbonata glede na vidne in slušne efekte
 • Merjenje gostote prsti
 • Merjenje reakcije s papirnim indikatorjem
 • Ocenjevanje konsistence prsti
 • Ocenjevanje prekoreninjenosti prsti
 • Določanje tipa prsti z indikatorskimi rastlinami

Gradiva