Pripravili smo Katalog programov izkustvenega izobraževanja, ki ga lahko naročite:

Mednarodni center za ekoremediacije FF UM
Prof. ddr. Ana Vovk Korže
E-mail: ana.vovk@um.si
tel.: 051 622 766

Več o katalogu

Znanje mora čimprej preiti v prakso. Potrebujemo lastno izkustvo, da razumemo in znamo narediti.

V Katalogu programov izkustvenega izobraževanja vam ponujamo novost! Ne bomo vam posredovali teorije iz knjig, ampak bomo skupaj ustvarjali novo znanje in izdelke. Zavedamo se, da samo to, kar boste naredili sami, boste lahko potem koristno uporabili v življenju. Naš cilj je, da vas usposobimo za aktivnosti, ki jih ponujamo v tem katalogu. Zato je katalog namenjen vsem vam, ki želite nova znanja uporabiti v praksi.

Strokovno delavnice organizira in vodi Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske fakultete Maribor (ki kot raziskovalni in izobraževalni center razvija nova znanja v praksi in jih prenaša med uporabnike) v sodelovanju z Razvojnim centrom narave v občini Poljčane. Pri izvedbi sodelujejo priznani strokovnjaki iz prakse, ki imajo lastne delovne izkušnje in poznajo nove praktične pristope, s katerimi želimo seznaniti tudi vas.

Mednarodni center za ekoremediacije – Filozofska fakulteta v Mariboru

Ekoremediacije (ERM) so sistemi ponovne oživitve s pomočjo narave. Uporabljamo jih za ohranjanje okolja in razvijanje novih priložnosti za razvoj na temelju narave ter za vzpodbujanje ljudi za aktivno vlogo v družbi. ERM so zato mehanizem udejanjanja trajnosti, kjer se družba in gospodarstvo razvijajo na temelju zakonov, ki vladajo v naravi (med ekosistemi). Z ekosistemskim pristopom ERM prinašajo nove možnosti za zaposlovanje, za ohranjanje okolja ter inovativne pristope razvoja.
Vodja: red. prof. ddr. Ana Vovk Korže
Sodelavke: Mojca Kokot Krajnc, Jerneja Križan, Nina Hriberšek in Nina Globovnik.

Razvojni center narave – Občina Poljčane

Občina Poljčane je učna občina, saj ima 2 učna poligona, 13 učnih poti, 6 opazovališč in 3 kolesarske poti, ki povezujejo občine v celotni Dravinjski dolini. Središče učne infrastrukture je Razvojni center narave, ki je kot projektni in izobraževalni ter turistični center za povezovanje dejavnosti v prostoru. Mnoge izobraževalne dejavnosti potekajo v občini Poljčane, Razvojni center narave pa omogoča mladim prve delovne izkušnje preko praks na učnih poligonih.
Vodja: Bojana Korez

O katalogu in izvajanju programov

V Katalogu so predstavljene vsebine petih sklopov programov:

  • Programi za izkustveno poučevanje za učitelje.
  • Programi za ustvarjalno in inovativno raziskovanje za učence, dijake in študente.
  • Drugi programi za uporabna znanja v vsakdanjem življenju.
  • Obiski učnih poligonov.
  • Turistični programi.

Vsak program se izvaja v praksi, v izhodisšču je izkustveno delo, udeleženci se naučite načrtovati, izvajati ter ovrednotiti rezultate svojega dela. S tem si pridobite trajna znanja, ki jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju. Obiski učnih poligonov so namenjeni učiteljem, učencem in dijakom, pa tudi vodjem razvojnih agencij in različnim društvom. S turističnimi programi omogočamo obiskovalcem spoznati potenciale občine Poljčane in Dravinjske doline ter okusiti sadove narave.