Učni poligon Modraže je bil odprt v okviru projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (Učilnica v naravi v občini Poljčane 2010).

Aktualne programe in oglede od leta 2013 naprej izvajamo na Učnem poligonu Dole. Vabimo vas, da si ogledate naše programe.

O poligonu v Modražah (leto 2010)

Na površini 5 ha se je Modražah (občina Poljčane) razprostiral učni poligon za sonaravne tehnologije (ekoremedaicije – oživitve s pomočjo narave). Videli smo lahko naravne ekosisteme, grajene ERM objekte, modele in številna učna okolja.

Na poligonu smo izvajali delavnice in programe za izkustveno izobraževanje:

  • Programi za izkustveno poučevanje za učitelje.
  • Programi za ustvarjalno ininovativno raziskovanje za učence, dijake in študente.
  • Drugi programi za uporabna znanjav vsakdanjem življenju.
  • Obiski učnih poligonov.

Vsak program se je izvajal v praksi, v izhodišču je izkustveno delo, udeleženci se naučite načrtovati, izvajati terovrednotiti rezultate svojega dela. S tem si pridobitetrajna znanja, ki jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju. Obiski učnih poligonov so namenjeni učiteljem, učencem in dijakom, pa tudi vodjem razvojnih agencij in različnim društvom.

Multimedijska gradiva

Oglejte si reportaže iz učnega poligona in spoznajte možnosti za iskustveno učenje v naravi.

Video in foto reportaže iz učnega poligona v Modražah (2010)

Vabimo vas tudi na ogled Učnega poligona za samooskrbo Dole in ostalih učnih in izobraževalnih gradiv projekta Učilnica v naravi.