Spletna stran Učilnica v naravi je osrednja predstavitvena točka za izobraževalne in trajnostno naravnane projekte v Dravinjski regiji. Programe vodi in povezuje ddr. Ana Vovk Korže.

O trajnostni Dravinsjki regiji

besedilo

O trajnostnih projektih v Dravinjski dolini

besedilo

Aktualni projekti

Trenutno so v Dravinjski dolini v izvajanju naslednji projekti:

Obisk

Na obisku vas seznanimo z delovanjem učnih poligonov. Pokažemo vam razpoložljiva učna okolja na poligonu ter pripadajočo opremo. Simuliramo dele pouka, ki lahko potekajo v naravnem okolju. Seznanimo vas z modeli in laboratorijsko ter terensko opremo in podamo možne vsebine, ki jih lahko izvajate na učnih poligonih. Obiskovalci si pridobijo tudi lastne izkušnje učenja v naravi. Če vas obisk zanima, nas kontaktirajte.