RISO – Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja
Pot v toplice 9, 2250 Ptuj
www.riso.si
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Sabina Žampa

O projektnem partnerju

RISO Zavod je bil ustanovljen leta 2006. Njegov delni lastnik je avstrijsko projektantsko podjetje, ki deluje na področju načrtovanja različnih nizkih gradenj, predvsem kanalizacij in čistilnih naprav. Ker se zavedajo pomena trajnostnega razvoja je Zavod ustanovljen z namenom delovanja za boljše okolje v katerem živimo. Tako Zavod aktivno sodeluje kot partner ali nosilec projektov, kot so:

  • Triloc (Čezmejni projekt z Avstrijo)
  • Marijina pohodniška pot (Čezmejni projekt s Hrvaško)
  • Romarske poti (Čezmejni projekt z Avstrijo).

Naloge zavoda so ohranjanje podeželja in razvoj podeželja na način ohranjanja osnovnih pogojev narave.

Video predstavitev partnerja

Pano predstavitev partnerja

Video transkript

Novinarka: Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja je bil ustanovljen septembra 2006, katerega delni lastnik je tudi avstrijsko projektantsko podjetje. Zavod s sedežem na Ptuju opravlja neprofitno dejavnost in deluje na območju Podravja ter Slovenskih goric. Povezuje se tudi s strokovnjaki iz različnih področij in tako zainteresirani javnosti nudi pomoč za dosego ciljev javnih interesov.

Sabina Žampa, direktorica Zavoda RISO Ptuj: Namen zavoda je na kratko samo dodajanje dodane vrednosti nekako podeželskemu prebivalstvu oziroma razvoj podeželja in dodajanja neke ponudbe oziroma da gre za projekte, ki varujejo okolje so trajnostno naravnane.

Novinarka: Ker  se v zavodu zavedajo pomena trajnostnega razvoja, z uporabo vseh razpoložljivih sredstev preučujejo in raziskujejo javno mnenje ter poznavanje in zanimanje okolice za različne rešitve.

Sabina Žampa, direktorica Zavoda RISO Ptuj: Prvi projekti, ki smo jih začeli izvajati so bili projekti pohodništva z Madžarsko, nato z Avstrijo  oziroma drugi projekt je bil s Hrvaško, nato z Avstrijo. V bistvu govorimo predvsem o pohodniških romarskih poteh.«

Novinarka: Naloge zavoda so tako ohranjanje podeželja, razvijanje dodane vrednosti okolju in njegov razvoj na način zagotavljanja osnovnih pogojev narave. Zavod se je zato vključil tudi v projekt »Ekoremediacije«, kot oblike trajnostnega pristopa varovanja okolja.

Sabina Žampa, direktorica Zavoda RISO Ptuj: Naš del je predvsem vzpostaviti ekoremediacije na stoječih vodah. Projekt se izvaja na področju jezera Sv. Trojice in jezera Radehova v Slovenskih goricah pri Lenartu.

Novinarka: V Sloveniji in tudi v Evropi so stoječe vode ogrožene zaradi naraščajočih pritiskov s strani uporabnikov prostora in tudi zaradi naravnih procesov v stoječih vodah kot je na primer počasnejše samočiščenje. Ker pa so stoječe vode pomemben vir, je potreben sistemski pristop k ozaveščanju javnosti o pomenu teh voda.

Mateja Malek, vodja projekta Ekoremediacije pri Zavodu RISO Ptuj: Okrog Trojiškega jezera bomo vzpostavili učno raziskovalno pot. Na severnem delu, na zgornjem delu jezera se vzpostavljajo učni poligoni.

Novinarka: Izobraževalni center o stoječih vodah bo prva organizacijska enota za ozaveščanje in izobraževanje na temelju izkustvenega učenja, kjer bodo lahko otroci, dijaki, študenti in druga zainteresirana javnost opazovali in spremljali lastnosti vode v jezerskih kotanjah. Cilj je, da se na enem mestu zbirajo izkušnje preučevanja stoječih voda in da se razvija novo znanje na temelju terenskih opažanj, meritev in aktivnosti.

Novinarka: Manjši center za trajnostno gospodarjenje s stoječimi vodami se bo vzpostavil tudi ob jezeru Radehova, ki je nastalo kot eno izmed petih jezer Pesniške doline v 2. polovici 20. stoletja z zajezitvijo potoka Globovnica in z namenom zadrževanja visokih voda. Za jezero je značilna izjemna biotska raznovrstnost.

Mateja Malek, vodja projekta Ekoremediacije pri Zavodu RISO Ptuj: Dejansko bo od Trojiškega jezera in pa do jezera Radehove speljana pohodniška pot.

Novinarka: V okviru projekta bo raziskovalna in izobraževalna dejavnost potekala tudi v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Mateja Malek, vodja projekta Ekoremediacije pri Zavodu RISO Ptuj: Dejansko gre za lokacijo na Dobrovcih, kjer se bo prav tako vzpostavil izobraževalni center varovanja podzemnih vod.

Mateja Malek, vodja projekta Ekoremediacije pri Zavodu RISO Ptuj: V sklopu tega poligona se bodo izkopale štiri opazovalne sobe, kjer se bo videl presek zemlje in na podlagi tega se bo lahko opazovalo po plasteh zemlje in pa pronicanje vode, pač dejansko podtalnice.

Novinarka: V Zavodu za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja se zavedajo, da se v 21. stoletju človeštvo vse bolj sooča s posledicami hitrega in velikokrat nepremišljenega razvoja. Najbolj očitne so seveda podnebne spremembe, veliko sprememb pa je tudi v sami naravi. Projekt »Ekoremediacije« zato zasleduje idejo »zdravljenja narave z naravo« kot oblike trajnostnega pristopa varovanja okolja, kar je tudi vizija zavoda.