Projekt Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (2010-2012). Osnovne informacije o projektu so na voljo v datotekah:

Okrogla miza

V studiu RTS v Mariboru smo posneli okroglo mizo o okoljskih škodah in ekoremediacijah. Gostje omizja, ki ga je moderirala Franja Pižmoht, so prof. ddr. Ana Vovk Korže, dr. Vlasta Krmelj, Alenka Sajovic in Mateja Malek.

Zakulisje snemanja

Posneli smo tudi kratko videoreportažo, v kateri smo zabeležili dogajanje v zakulisju snemanja.

Učna in multimedijska gradiva

V sklopu projekta so nastala številna učna in multimedijska gradiva. Predlagamo, da si učne liste, opise učnih poti in učnih poligonov, prostorske slike, ter foto- in videoreportaže s terena ogledate v sekcijah Modraže, Dole in Učilnica v naravi.