V strnjeni obliki predstavljamo gradiva, ki so nastala v sklopu projekta. Vsebine so na voljo učiteljem in učencem ter drugi zainteresirani javnosti.

PDF gradiva za izobraževanje

Osnutki strokovnih podlag 2011

Vzpostavitev ekosistemskih tehnologij za izobraževanje v naravi in učnih opazovališč (Limnos)
Raziskave z namenom izobraževanja za vodne ekosisteme (UM FF)
Vzpostavitev Izobraževalnega centra o stoječih vodah – Sveta Trojica (RISO)
Trajnostno gospodarjenje z odpadki na projektnem območju (RA Kozjansko)

Učni programi za inovativno učenje v naravi

Učni program za raziskovanje v učilnici v naravi za 1. triado
Učni program za učenje v naravi za osnovne šole
Učni program za praktični pouk naravovarstva v učilnici v naravi
Učni program za praktični pouk na ERM poligonu

Učna gradiva za inovativno učenje v naravi

Tematske učne poti po Dravinjski dolini
Izobraževalni poligon o ekoremediacijah v Modražah

Strokovne podlage

Strokovne podlage učnih poti
Učne table

Primeri dobrih praks in aktivnosti za raziskovanje, učenje in poučevanje v učilnici v naravi

Ekosistemi – življenjska okolja
Rastline in živali v ekosistemih
Živalski svet Dravinjske doline
Voda vir življenja
Spoznajmo prsti
Vremensko dogajanje v naravi in toplota
Voda in delovanje v pokrajini
Ekoremediacije – terensko delo
Učne poti in vodenje v naravi
Dejavnosti v prostoru
Na sprehodu ob potoku
Zasnova učne poti Spoznajmo prsti

Problemske naloge Učilnice v naravi za osnovne šole

Ekosistemi
Biološka pestrost
Življenjsko okolje
Tekoče in stoječe vode
Biološa pestrost mlake
Skrbimo za čisto okolje

Problemske naloge Učilnice v naravi za praktični pouk

Ekološka kmetija in trajnostni razvoj
Gozdna učna pot
Kemijska analiza vode
Kompostiranje
Lesna biomasa
Načrtovanje prostora z umestitvijo rastlinske čistilne naprave
Natura 2000
Propadanje gozda
Rastlinska čistilna naprava
Zelišča na ekološki kmetiji
Spoznajmo tla in analize prsti

Učne poti

Učne poti – prostorske slike

Gozdna učna pot Boč
Učna pot Kamnolomi v dolini Bele
Učna pot Podzemni zakladi Haloz
Ekosistemska učna pot Ličenca
Učna pot med drevesnimi zakladi
Učna pot po Dravinjski dolini
Učna pot po dolini potočnih rakov
Samostanska učna pot

Učne poti v sosednjih občinah

Občina Zreče

E-gradivo (distance learning)

Dostop je omogočen z geslom oz. z gostujočim pristopom na moodle strežnik UM FF

Elektronsko gradivo za E-študij okolja (za srednje šole in druge)
Okolje in trajnostni razvoj

Multimedijska gradiva

Video in foto reportaže, okrogle mize

Učne table v Občini Zreče
Okoljske škode (okrogla miza)
Otvoritev Razvojnega centra narave Poljčane
Občina Poljčane in Razvojni center narave
Komunalni odpadki v občini Poljčane
Predstavitev projekta na občini Sv. Trojica
Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini
Začetna dela na Izobraževalnem poligonu Dobrovce

Dodatne video in fotoreportaže najdete na podstraneh posameznih sklopov (poligona Dole in Modraže)

Predstavitve partnerjev